بندر انزلی-خیابان مطهر ی-کوچه مفتح جنوبی [email protected]

مجموعه علمی فرهنگی اسوه

جزئیات مطلب

انتخابات شورای دانش آموزشی دبیرستان اسوه سال 1400

چهارشنبه 19 آبان سال 1400 انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان اسوه انجام گرفت،هدف از برگزاری این انتخابات تقویت روحیه مسئولیت پذیری و هم افزایی اجتماعی دانش آموزان و کمک به رفع مشکلات مدارس میباشد.

ارسال نظر