مجموعه علمی فرهنگی اسوه

  • بندر انزلی-خیابان مطهر ی
  • info@osveh-anzali.ir
  • +981344515573

آزمون های پیشرفت تحصیلی

آزمون پیشرفت تحصیلی

نوعی از آزمون‌های توانایی مثل آزمون ریاضیات، تاریخ، زبان، روانشناسی و ... که برای سنجش و ارزیابی میزان دانش، اطلاعات،‌ معلومات و مهارت‌های یک دانش‌آموز ساخته شده و نشان می‌دهد که فرد تا لحظه‌ی اجرای آزمون قادر به انجام چه کارها و ارائه‌ی چه اطلاعاتی است، آزمون‌های پیشرفت تحصیلی نام دارند.

دانش آموزان هر سال طی استانداردهای آموزش‌وپرورش، با روش‌ها و آزمون‌های مختلف ارزشیابی، سنجیده می‌شوند. در واقع امتحاناتی که در طول ترم و یا پایان هر ترم گرفته می‌شود از این قبیل آزمون‌های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی هستند.

اهداف آزمون‌های پیشرفت تحصیلی

مهم‌ترین مسئولیت مدارس برنامه‌ریزی برای آموزش و یادگیری است. برای آنکه آموزش به یادگیری درست منتهی شود باید برای آن برنامه‌ریزی انجام گیرد. طراحی آموزشی شامل کلیه‌ی تجارب و فرصت‌های یاددهی و یادگیری است که از جانب معلمان و مربیان به‌منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران طراحی و اجرا می‌شود و بازده آن مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد.

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

عوامل زیادی روی پیشرفت یا افت تحصیلی فرد اثر دارند که با آگاهی از این عوامل می‌توان در تفسیر نتایج آزمون و ارائه‌ی راه‌حل‌های مفید از آن‌ها استفاده کرد. این عوامل عبارت‌اند از:
  • هوش و استعداد فرد-
  • انگیزه و علایق فرد-
  • نوع برنامه‌ی درسی-
  • میزان تحصیلات اعضای خانواده به‌خصوص والدین-
  • نوع اساتید و مربیان و نحوه‌ی تدریس آنان-

این آزمون‌ها می‌تواند به صورت خاص و یا کلی و عمومی برگزار شوند. در حالت اول می‌توان در یک مبحث کلی مانند درس ریاضی یا زبان اقدام به تهیه و برگزاری چنین آزمون‌هایی کرد و به مهارت‌ها و میزان یادگیری دانش‌آموزان در آن حیطه‌ی خاص دست یافت.

در برخی موارد هم می‌توان یک آزمون عمومی و کلی برگزار کرد و با بررسی تمامی مباحث درسی یک نتیجه‌ی کلی از پیشرفت درسی و تحصیلی دانش‌آموز به دست آورد.