مجموعه علمی فرهنگی اسوه

  • بندر انزلی-خیابان مطهر ی
  • info@osveh-anzali.ir
  • +981344515573

اپلیکیشن اختصاصی تلفن همراه

در راستای کمک به رفاه حال دانش آموزان و عقب نیافتادن از دروس ،خصوصاً در شرایط حساس کنونی مجموعه اسوه اقدام به تولید نرم افزار اختصاصی مدرسه نموده که داری امکانات زیر میباشد مدرسه مجازی/بارگذاری و نمره دهی به تکالیف/حضور غیاب پیشرفته/آزمون  آنلاین و ... میباشد