مجموعه علمی فرهنگی اسوه

  • بندر انزلی-خیابان مطهر ی
  • info@osveh-anzali.ir
  • +981344515573

بازدید میدانی از مشاغل

بازدید میدانی از مشاغل

امروزه اهمیت انتخاب شغل متناسب با استعداد و علایق دانش آموز بر همگان آشکار گشته،مجموعه بزرگ اسوه با برگزاری اردو های علمی بازدید از مشاغل و آنالیز رفتاری فرزندانتان در هنگام بازدید از مشاغل گوناگون و با انجام آزمایش های روانشناسی و استعداد یابی مختلف علایق و استعداد آنها را شناسایی کرده و آنها را در مسیر توسعه آن قرار میدهد

فواید بازدید میدانی از مشاغل

  • تجربه محیط های سازمانی ، شرکتی ، بازاری و کارگاهی-
  • درک درست تر از مشاغل موجود-
  • علاقه مند شدن به یادگیری هرچه سریعتر آن حرفه-