مجموعه علمی فرهنگی اسوه

  • بندر انزلی-خیابان مطهر ی
  • info@osveh-anzali.ir
  • +981344515573

پشتیبان درسی

هر دانش‌آموز در اسوه يک پشتيبان دارد.پشتيبان‌ها معمولاً جوان هستند، تا بهتر بتوانند فضاي ذهني دانش‌آموز را درک کنند و او را راهنمايي کنند رشته‌ي دانشگاهي پشتيبان‌ها هماهنگ با رشته‌ي تحصيلي دانش‌آموز است، و در نتيجه بهتر مي‌توانند از لحاظ درسي دانش‌آموز را ياري کنند.

هفت وظيفه‌ي پشتيبان:

وظيفه‌ي اول:تماس تلفني با دانش‌اموز هر دو هفته يک بار

وظيفه‌ي دوم:تماس تلفني با اوليا هر ماه يک بار

وظيفه‌ي سوم:بررسي دفتربرنامه‌ريزي هر ماه يک بار

وظيفه‌ي چهارم:بررسي کارنامه‌ي دانش‌آموز هر ماه يک بار

وظيفه‌ي پنجم:ملاقات حضوري با دانش‌آموز يا جلسه‌ي نيمه‌ گروهي هر ماه يک بار

وظيفه‌ي ششم:رفع مشکلات اجرايي دانش‌آموز

وظيفه‌ي هفتم:دريافت رضايت‌نامه از اوليا هر دو ماه يک بار

 

وظيفه‌ي آموزشي پشتيبان‌ها:

پشتيبان‌ها بر انجام تکاليف و تمرين‌هاي درسي دانش‌آموزان نظارت مي‌کنند.با اين کار دو هدف تامين مي‌شود:

·         آموزش از طريق حل مساله-

·         تقويت توان خودآموزي دانش‌آموزان

 

جلسات برنامه‌ريزي و مشاوره

 

         جلسات 5 نفره

     براي اين‌که دانش‌آموزان و اولياي آن‌ها به صورت دقيق‌تري با برنامه‌ريزي درسي آشنا شوند و هم‌چنين انتقال تجربه‌ به شکل موثرتري صورت گيرد. پشتيبان‌ها، دانش‌اموزان و اولياي آنان را با توجه به بيش‌ترين ويژگي‌هاي مشترک‌شان در قالب گروه‌هاي 5 به جلسه دعوت مي‌کنند. در اين جلسه مدير گروه نيز حضور دارد تعداد اين جلسات در طول سال 5 نوبت است.

 

1-     هنگام ثبت نام: آشنايي با اسوه و برنامه‌ريزي

2-     آبان و آذر ماه: آمادگي براي امتحانات نيم سال اول

3-     بهمن‌ماه: جمع‌بندي نيم‌سال اول تحصيلي و برنامه‌ريزي براي نيم سال دوم

4-     اردي‌بهشت ماه: آمادگي براي امتحانان پايان سال

5-     تيرماه: ارزيابي کارنامه‌ي تحصيلي يک سال و برنامه‌ريزي براي سال آينده