مجموعه علمی فرهنگی اسوه

  • بندر انزلی-خیابان مطهر ی
  • info@osveh-anzali.ir
  • +981344515573

کلاس های کاملا هوشمند

مجموعه ی اسوه با استفاده از بروزترین ابزار آموزشی سعی در آسان تر کردن یادگیری برای دانش آموزان خود دارد و با هوشمند سازی مدرسه این امر میسر گشته است