مجموعه علمی فرهنگی اسوه

ملیحه حیدری

ملیحه حیدری

- مسئول مهدکودک و دبستان دخترانه

مشخصات شخصی

لیسانس مدیریت دولتی .
بیش از ۶ سال سابقه آموزشی ،مربی نمونه و برتر شهرستان .